Szamanizm

Ponieważ to nie jest zorganizowana religia jako taka, ale raczej praktyka duchowa, Szamanizm rozciąga się na wszystkie wyznania i wyznania, osiągając głębokie poziomy pamięci przodków. Jako pierwotny system wierzeń, poprzedzający ustaloną religię, ma swój własny symbolizm i kosmologię, jest zamieszkały przez istoty, bogów i totemy, którzy wykazują podobne cechy, chociaż pojawiają się w różnych formach, w zależności od miejsca ich pochodzenia.”

~ John Matthews, “Szaman Celtycki”

 

Czym jest Szamanizm?

Szamanizm jest praktyką duchową, którą można znaleźć w kulturach na całym świecie od czasów starożytnych aż po dzień dzisiejszy. Przede wszystkim praktyki szamańskie są praktyczne i przystosowalne. Te praktyki współistnieją przez tysiąclecia z różnymi kulturami, systemami rządowymi i zorganizowanymi praktykami religijnymi.

Wiele sformalizowanych religii, od buddyzmu do chrześcijaństwa, pochodziło z starożytnych korzeni szamańskich i wciąż noszących szamańskie nici głębokiego związku z boską we wszystkim. Sam Szamanizm nie jest sformalizowanym systemem przekonań ani ideologii. Jest to raczej grupa działań i doświadczeń szamańskich w kulturach na całym świecie. Praktyki te współistnieją z różnymi kulturami, systemami rządowymi i zorganizowanymi praktykami religijnymi.

 

Kim jest Szaman?

Według znanego amerykańskiego psychologa i pioniera świadomości, Stanley’a Krippnera, szamani to “przypisani wspólnocie magicy – profesjonaliści, którzy świadomie zmieniają swoją świadomość w celu uzyskania informacji od ” duchowego świata “.

Wykorzystują tę wiedzę i moc, aby pomóc i uzdrawiać członków wspólnoty, a także całej społeczności “. Krippner opisuje szamanów jako pierwszych lekarzy, diagnozatorów, psychoterapeutów, duchownych, magików, wykonawców i opowiadaczy.

W kulturach szamańskich wszyscy dorośli są odpowiedzialni za swoje relacje z duchowymi energiami, w tym ze środowiskiem domowym (geografią, zwierzętami i roślinnością), ich przodkami, własnymi osobistymi duchami wspomagającymi i Duchem, Stwórczą Siłą.

Szaman jest jednak wyjątkowy, ponieważ ma nie tylko większe możliwości duchowego podróżowania, ale także wykorzystuje relacje duchowe do tworzenia zmian, które przejawiają się w świecie fizycznym. Ta definicja różnicuje szamanów od innych rodzajów praktykujących. Na przykład niektóre wróżki używają zmienionych stanów świadomości, ale nie podejmują działań w tych zmienionych stanach.

Skuteczne działania magiczne

 

Szamańska pomoc to pojęcie znacznie szersze niż tajemnicze śpiewy i tańce. Obejmuje bowiem również:

  • dokładną diagnozę widzianych i niewidzialnych energii jako źródła problemu
  • przeprowadzenie konkretnej choreografii energii potrzebnej do rozwiązania problemu
  • fazę rozprężania, przereagowania, kiedy energie rozwijają się i działają w nowej przestrzeni.

Szaman może pomóc poprzez usunięcie niewłaściwie występujących energii lub poprzez zwrócenie energii, które zostały utracone. Obejmuje to odzyskanie duszy w celu uzdrowienia poprzez powrót utraconych części duszy. Pomaga też w Progach, czyli przejściach z jednego etapu życiowego do kolejnego.

Szamani kierują i poruszają energią, aby odbudować harmonię w człowieku, między nim a społecznością, oraz między społecznością a światem duchowym.