Klątwy

Klątwy

Klątwa polega na tym, iż ktoś, kto źle nam życzy lub osoba profesjonalnie się tym zajmująca wynajęta przez tego kogoś, wypowiada rytualną formułę, która precyzuje rodzaj klątwy, długość jej trwania i sferę życia, do której się ona odnosi. Wyraźnie chcę zaznaczyć, że nie chodzi tu o nieświadomie wypowiedziane słowa tu: „żeby cię cholera wzięła”, „niech cię diabli”, „żebyś ręce i nogi połamał” itp. Oczywiście, to też jest agresja energetyczna, ale jej działanie jest znacznie słabsze niż klątwy. Należy ona do grupy złych życzeń.

Klątwy możemy podzielić w zależności od długości ich trwania i zakresu ich działania.

Klątwa matki – najcięższy rodzaj klątwy, na szczęście najrzadziej spotykany. W zasadzie nie można jej zdjąć. Mamy z nią do czynienia wtedy, gdy z jakiegoś powodu matka przeklina swoje dziecko. Działa ona tylko wtedy, gdy matka z pełną świadomością tego, co robi, wypowiada formułę przekleństwa. Przed klątwą taką nie można się uchronić, ani odwrócić jej działania.

Klątwa pokoleniowa – bardzo ciężki rodzaj klątwy, gdyż przechodzi ona z pokolenia na pokolenie przez wiele, wiele lat, z reguły przekazywana z matki na córkę lub z ojca na syna.  Klątwę taką bardzo ciężko zdjąć i może to zrobić tylko doświadczony egzorcysta. Przed klątwą taką można się chronić, ale problem polega tutaj na tym, iż dana osoba często nawet nie wie, że 100 lat temu ktoś przeklął jej ród.

Klątwa rodowa – ciężki rodzaj klątwy, który obejmuje całą rodzinę, nawet z dalszymi krewnymi. Czas jej oddziaływania ustaje dopiero po śmierci ostatniego członka rodziny, za życia którego klątwa została rzucona. Klątwę tą łatwiej zdjąć niż pokoleniową, ale wymaga to dość dużych wysiłków, dlatego również lepiej udać się do egzorcysty. Przed klątwą taką można dość skutecznie się chronić.

Klątwa osobista – lżejszy rodzaj klątwy odnoszący się do konkretnej osoby i obejmujący z reguły wszystkie sfery jej życia. Klątwę tę jest znacznie łatwiej zdjąć niż poprzednie. Można się też przed nią skutecznie chronić.

Klątwy na konkretną sferę życia – najczęściej spotykany współcześnie rodzaj klątw, prosty zarówno do rzucenia, jak i do zdjęcia. Z całą pewnością rytuały zawarte w tej książce wystarczą do zdjęcia tego rodzaju klątw. Wyróżniamy następujące ich rodzaje:

klątwa ubóstwa: powoduje utratę pieniędzy, pracy, stanu posiadania, powoduje poczucie braku bezpieczeństwa materialnego; wywołuje psychiczny przymus bezsensownego wydawania pieniędzy, rozrzutność, skłonność do hazardu, błędy w ocenie stopnia ryzyka inwestycyjnego, przyciąga ludzi, którzy będą materialnie wykorzystywać osobę obrzuconą taką klątwą.

klątwa samotności: powoduje trudności w relacjach małżeńskich, utrudnia znalezienie odpowiedniego partnera, wywołuje lęk przed bliskością i miłością, a jednocześnie sprawia, że osoba obłożona klątwą panicznie boi się, że zostanie sama, przyciąga też ludzi, którzy chcą taką osobę wykorzystać emocjonalnie.

klątwa choroby: powoduje problemy zdrowotne, spadek sił witalnych i odporności organizmu, wywołuje podatność na wszelkiego rodzaju infekcje i choroby zakaźne, sprawia, iż nawet drobne dolegliwości zdrowotne nie poddają się leczeniu, utrudnia postawienie diagnozy medycznej, opóźnia rekonwalescencję i uniemożliwia powrót do zdrowia.

klątwa strat: wywołuje straty w tej sferze życia, która została obłożona klątwą zarówno na poziomie materialnym, jak i emocjonalnym, duchowym czy psychologicznym. Nie pozwala człowiekowi cieszyć się tym, co osiągnął, pozbawia radości życia i wywołuje poczucie niepewności, destabilizacji i zagrożenia.

klątwa bezpłodności: wyjątkowo okrutny rodzaj klątwy, którą skutecznie może obłożyć tylko kobieta kobietę. Wywołuje ona czasową lub trwałą bezpłodność u kobiety, na którą została nałożona taka klątwa. Może Ci się wydawać , że w tym momencie przesadzam, ale medycyna doskonale zna takie przypadki, gdy oboje partnerzy są zdolni do poczęcia dziecka, a jednak taki fakt pomimo starań i wysiłków nie następuje.

klątwa ograniczająca intelektualnie: ten rodzaj klątwy utrudnia naukę, blokuje intelektualnie, uniemożliwia pomyślne zdawanie egzaminów, wywołuje u nauczycieli niechęć do osoby obłożonej taką klątwą, utrudnia pracę umysłową, potrafi doprowadzić nawet do regresu intelektualnego.

klątwa wypadków: klątwa ta ściąga na osobę nią obłożoną wszelkiego rodzaju wypadki: komunikacyjne, związane z awariami maszyn, te, które mają miejsce w domu, w pracy czy na ulicy. Ich efektem, w zależności od zastosowanej formuły, są albo uszkodzenia ciała, albo poważne straty materialne.

klątwa niezgody: ten rodzaj klątwy polega na tym, iż osoba nią obłożona nie potrafi pohamować się przed agresją, kłótliwością i awanturami. Oczywistym jest, że nie pozostaje to bez wpływu na jej relacje z innymi ludźmi. Od takiej osoby odsuwają się zarówno bliscy, jak i przyjaciele, współpracownicy i znajomi. – klątwa niepokoju: wywołuje ciągłe uczucie niepokoju, irracjonalnych, bezpodstawnych lęków, nie pozwala spokojnie funkcjonować, pozbawia poczucia sensu i radości życia.

klątwa śmierci: wśród klątw na konkretną sferę życia, ta jest najgorsza, gdyż może doprowadzić nawet do śmierci osobę nią obłożoną. W tym wypadku również sugeruję, by po pomoc udać się do doświadczonego egzorcysty.

 

Artykuł  Alicji Chrzanowskiej  

Pięknie zostało ujęte.

Podobne artykuły:

Leave a Comment